Ljubomir Đukić: Radikalna levica - radovi u toku...

09/05/2020

 

     Već tri decenije u svakodnevnim razgovorima, predavanjima i tribinama pitamo se ima li šanse za levicu u Srbiji. Mislim da je stigao trenutak za odgovor. Žalili smo se da ima levičara ali nema istinske levice. Raspravljali o tome dal' je levica pogled na svet, a da više nije ideologija. Polemisali dal' je bitnije zdravorazumsko ili naučno mišljenje.

      Konstatovali da smo kao radnici prepušteni sami sebi, sindikati su nam slabi i neorganizovani, šta mi tu možemo, nemoćni da rešimo problem odnosa između rada i kapitala.

      Uzdali se u mislioca Edgar Moren, u novi put političke emancipacije, potragom za “politikom ljudskih dimenzija”... Prepirali se oko uprošćene analize levice. Dal' su izvorne ideje deformisane posleratnom masovnom partijom, tada je ideološka pripadnost održavala vlast kao što to danas stranačka - interesna organizacija čini bez ideologije...

      Objašnjavali razliku između državnog socijalizma i demokratskog socijalizma kojem težimo. Novorođeni nacionalizam članova SKJ - u je razorio levicu, vratili su nacionalizam sa secesijom i ratovima, pokrenuli rehabilitaciju saradnika okupatora...

      Sporili se tako, sve dok mladi ljudi nisu došli na političku scenu, sa novim idejama i aktivizmom, sa autentičnim zahtevima obespravljenih, eksploatisanih, diskriminisanih, poniženih, uvređenih... Dal' smo sposobni da prepoznamo, shvatimo i suočimo se sa složenošću stvarnosti? Mladi levičari imaju moć stvaranja pravednog, slobodnog društva. Za njih biti levičar ima smisao, aktivni, solidarni, spremni na lična odricanje, a ne lični interes; na taj način politici vraćaju značaj i vrednost. Uveren sam da će Partija radikalne levice emancipatorski delovati na pojedinca i celo društvo. Pridružimo im se, nakon višedecenijskog lutanja, pronađimo sebe, nađimo se na levici, menjajmo se, razvijajmo, čujmo mlade, učimo od njih, prilika je da učestvujemo u stvaranju društveno političkog uticaja levice u Srbiji.

 A Guy from the Urals

Ilustracija: Неясов Василий Андреевич (1926-1984) «Парень с Урала» 1959

0 Comments Add your own

Leave a Reply


Around hereCategories

Moji linkovi

Elektronske knjige

Feeds