Ljubomir Đukić: Jutro zabavnog dana

03/19/2018

 


prikupljam reči
sa lica prolaznika
15 mart 9:45

Gleda pravo
kroz mene
u prolazu je
dozvoljen
jedan pogled
bio je
predodređen da se okrene

mogao si
da si hteo
osetiti…

jutro bez zvuka
krećem se sporo
u džungli tela
otkriti
lica
najbolje
zaboraviti...

0 Comments Add your own

Leave a Reply


Around hereCategories

Moji linkovi

Elektronske knjige

Feeds