Ljubomir Đukić aktivira spiritualnu moć

11/18/2013

photo: Peter Hujar (1934-1987)

 

najsrećniji je kada se za njega kaže da je
jedan od najmanje poznatih
„veličina je manje bitna od čvrstog stava”
evocirajući tanku liniju između javnog i privatnog
poziva posmatrača da luta kroz tamne prostore
konfrontacije elegancije i provokacije
(neki od omiljenih epiteta ovaj put će biti izostavljeni
da se ne preobrazi u intimne laži i spletke)
(p)okreće svoje trikove teško ostvarive
zbog efekta vremena na izgled likova
za istrajan grub stil ističe nesavršenost
doskok sveprisutan zaglavljen u sebe
na tankoj liniji između muškog i ženskog
kao takav jedino što uspeva je da uveća deo slike
hrabro nosi naglašeno tvrdu pojednostavljenu akciju
za modele ganja likove požrtvovano ih ugrabi kao hleb
čini se spokojan duh bliži kraju nego početku
(kad si na kraju u svako doba prepušten si snu)
zadobijene rane su na broju
najkraćim putem preko urvine sirovih crnih tonova
zadovoljstvom predstavlja prolazne pojave
nezadovoljnog ekcentričnog lika
kontrasnim mazohističkim solističkim nastupom
stvara ogrebotine na poliranoj površini
dodir otisak po koži kao po prašini
kandžama šapama krik hoda po žici
simbolizuje autobiografska dešavanja
od poslednjeg obeležja prošlo je mnogo vremena
sprema se za nešto mnogo zanimljivije
oživotvoren model zagledan pred sebe
u blatnjave tragove onih sa
„neizmerno debelim slojem predrasuda i tabua“
tek odnedavno naglašava
da je bez osećanja i stvarne veze
sa erotskom skulpturom mumificiranom najlonom
isprskanom krvlju spermom urinom
model blješti kao hologram osvetljen neonom...


 

0 Comments Add your own

Leave a Reply


Around hereCategories

Moji linkovi

Elektronske knjige

Feeds