Ljubomir Đukić: LGBTQ+ POPULACIJA NIJE DEKADENTNA BURŽOAZIJA

 

„Svaki stvarni napredak je važniji od hiljadu programa“ Marks u Kritici gotskog programa


Nekadašnja socijalna sigurnosti i ekonomske regulacije pod uticajem vlasti sistematski su demontirane, zamenjene politikama namenjenim promovisanju mitskog ideala neoliberalizma o nesputanom slobodnom tržištu. Period uspona neoliberalizma karakteriše propadanje politike socijalne sigurnosti, Srbija je stigla u neoliberalizam na kraj njene epohe, kad je recesija učinila svoje

Organizacije LGBTQ+ populacija ne učestvuju u borbi protiv štetnih ekonomskih i socijalnih programa neoliberalizma, nisu jasno i glasno digli glas ni protiv homofobije, seksizma i heteroseksizma, potpuno su nekritički nastrojeni, predstavljaju lažnu sliku o onima koje navodno zastupaju i štite. Bez inovativnog modela organizovanja tavore zadovoljni Paradom ponosa, šta je osnovna i glavna strategija aktivnosti mejnstrim pokreta, anti-violentnost - bez trunke kontradikcije kapitalizmu. Kritike kapitalizma odigravaju se bez uloge LGBTQ+ političkog organizovanja, očekivano je da se unutar levičarske kritike kapitalizma i normativnosti uključi LGBTQ+ populacija u cilju ostvarenja jednakosti i inkluzije u društvu. Opšti dojam je da su LGBTQ+ organizacije i njihovi lideri, saučesnici u neoliberalnim programima. S druge strane posmatrajući dosadašnji politički angažman levičarskih organizacija ne uočava se direktno učešće u borbi za prava ove populacije (osim deklarativno) Kao da je LGBTQ+ zajednica u Srbiji ("Labris" navodi da imao oko pola miliona ljudi) irelevantan izvor aktivista i glasača. Jasno nam je da nema apsolutno jedinstvene kolektivne volje, samo koordinisanja mnoštva i složenosti pluralnosti volje, u toj kordinaciji Partija radikalne levice  (PRL) ima svoju šansu, treba da stvori glavnu ulogu za stvaranje baze, inicijative i kordinacije. Trebalo bi da se nadovežemo na različite borbe, ovo je samo jedna u nizu.


Mainstream LGBTQ+ pokret nije zainteresovan na borbi protiv siromaštva jer to nije moderno, kosi se sa njihovim načinom života. nije popularno, nije u trendu. teži se senzacionalizmu - bolest 21 veka. Lidere ne pritiska siromaštvo. A zbog anonimnosti formalnog članstva i nema. Dakle, organizacije nemaju formalnu političku strategiju, ne zastupaju želje i interese populacije pa se i ne može očekivati da će kolektivno prići radikalnim levičarima. Da budemo kranje iskreni, u svim političkim faktorima LGBTQ+ osobe su indirektno stigmatizovane, zbog predrasuda u većem delu društva, bez želje da se identifikuju sa ovim osobama jer njihovo direktno učešće kao deklarisanih osoba velik je izazov, rizik, nije "produktivno", nije popularno za "široke narodne mase", pristalice, glasače.

Kod svih političkih činilaca primetan je nedostatak u programu kad je u pitanju ova populacija; trpi se inhibicija i nagomilani problemi guraju pod tepih. Znam da savremeni levičari nisu ambivalentni prema seksualnosti. Levičarsko radikalna paradigma će nam omogućiti da analiziramo društvo, za emancipatorski cilj prosvetiteljstva, univerzalno oslobađanje od ugnjetavačkih ideologija i eksploatatorskih društvenih struktura. Prošla su mnoga vremena tako i vreme pohvale i veličanja radničke klase „muževnosti“ koja je ignorisala žensku stranu radničke klase. Duboki su koreni heteroseksizma. Za deceniju ili dve verovatno će nastati korenite promene u širem društvu, voleo bih da se desi i ranije, nestaće predrasude i homofobija, kao što dolazi i do transformacije patrijahalne porodice u kojoj muškarac više nema apsolutnu nadmoć.

Ograničena je sposobnost predviđanja, ali iskreno se nadam, a na osnovu Statuta partije i verujem da će Partija radikalne levice biti prva politička partija sa političkom voljom i dobrim polazištem da stvori prihvatljivu teoriju i program za aktivizam LGBTQ+ populacije, kako bi se pojedinci politički angažovali a populacija masovno identifikovala sa antikapitalističkom radikalnom levicom.

Objavljeno na fb stranici: Partija radikalne levice - PRL

 

 https://greenagenda.org.au/wp-content/uploads/2015/11/queerfist.jpg

 

Comments (0) Posted to sinkretistička queer subkultura 10/19/2020 Edit

Ljubomir Đukić: Radikalna levica - radovi u toku...

 

     Već tri decenije u svakodnevnim razgovorima, predavanjima i tribinama pitamo se ima li šanse za levicu u Srbiji. Mislim da je stigao trenutak za odgovor. Žalili smo se da ima levičara ali nema istinske levice. Raspravljali o tome dal' je levica pogled na svet, a da više nije ideologija. Polemisali dal' je bitnije zdravorazumsko ili naučno mišljenje.

      Konstatovali da smo kao radnici prepušteni sami sebi, sindikati su nam slabi i neorganizovani, šta mi tu možemo, nemoćni da rešimo problem odnosa između rada i kapitala.

      Uzdali se u mislioca Edgar Moren, u novi put političke emancipacije, potragom za “politikom ljudskih dimenzija”... Prepirali se oko uprošćene analize levice. Dal' su izvorne ideje deformisane posleratnom masovnom partijom, tada je ideološka pripadnost održavala vlast kao što to danas stranačka - interesna organizacija čini bez ideologije...

      Objašnjavali razliku između državnog socijalizma i demokratskog socijalizma kojem težimo. Novorođeni nacionalizam članova SKJ - u je razorio levicu, vratili su nacionalizam sa secesijom i ratovima, pokrenuli rehabilitaciju saradnika okupatora...

      Sporili se tako, sve dok mladi ljudi nisu došli na političku scenu, sa novim idejama i aktivizmom, sa autentičnim zahtevima obespravljenih, eksploatisanih, diskriminisanih, poniženih, uvređenih... Dal' smo sposobni da prepoznamo, shvatimo i suočimo se sa složenošću stvarnosti? Mladi levičari imaju moć stvaranja pravednog, slobodnog društva. Za njih biti levičar ima smisao, aktivni, solidarni, spremni na lična odricanje, a ne lični interes; na taj način politici vraćaju značaj i vrednost. Uveren sam da će Partija radikalne levice emancipatorski delovati na pojedinca i celo društvo. Pridružimo im se, nakon višedecenijskog lutanja, pronađimo sebe, nađimo se na levici, menjajmo se, razvijajmo, čujmo mlade, učimo od njih, prilika je da učestvujemo u stvaranju društveno političkog uticaja levice u Srbiji.

 A Guy from the Urals

Ilustracija: Неясов Василий Андреевич (1926-1984) «Парень с Урала» 1959

Comments (0) Posted to sinkretistička queer subkultura 09/05/2020 Edit

Ljubomir Đukić: u sopstvenom prostransrvu

Kad se probudim u rano jutro,
svaki put mi je novi dan...
Podižem telo i dušu
zemlju i biljke.
Ono što kažem cveću u bašti
nikad niko neće čuti...
Uzgajati cveće to je sve
što bih trebao znati...
Uzgajati cveće s radošću biti
izbavljen iz sadašnjeg stanja...
Uzgajati cveće
poput ljubavi
koju želim
nešto više je od pogleda...

(Moje ime se povezuje
sa ljubavlju i mirom,
to me je odredilo
na smeh
u sopstvenom
prostransrvu...)


 

 

 

 

 

 

Comments (0) Posted to sinkretistička queer subkultura 07/23/2020 Edit

Ljubomir Đukić: Erast kao u Sparti (onaj koji inspiriše)

nakon sudara sa realnošću
spotakao se prilikom iskrcavanja
sa pokretne brvnare na drvenom splavu
ostade čekajući povratak Heliosa
uvid podržava svetle horizonte
sa peščare
u tišini beskrajni sadržaj pustare
sa šumovitim zaleđem
nismo samo telo - reče
objedinivši telo i duh
dani u miru bez brige 
šta je stvarno i neizbežno
gubi se jedino u mislima
prateći ubrzanu prirodnu reakciju

 

gde se olakšamo nikne čičak 
srcolikog lista
kopriva sa krunicom na vrhu…
raste lekovito bilje u obliku oka i falusa 
najčešćih drevnih simbola
izmišljeni verovanjima
ovde u pastirskoj kulači
otklanjamo zablude 
duhovna podešavanja u toku
pohvala besposlenosti lutanju
bez strogih pravila odricanja
nepokolebljivog mišljenja 
obožavanja uzvišenog
vremena…

 

stičem utisak doživljaja
celokupnosti
obilazeći
tumule kurgane
humka vitez kod male pijace 
kod malog peska (neszür) 
na vrhu se nalazi topografska oznaka
humka kamaraš horgoš
kalvarija kanjiška
pokraj tihog gradića…

 

 

Comments (0) Posted to sinkretistička queer subkultura 06/18/2020 Edit

Ljubomir Đukić: mimo nas

Vitalitet sam stekao u Kanjiži, duhovnu stranu uzvišenog života, unutar zaokružene kompozicije... Kao ravničar, čovek sa reke Tise osećam najzaludniji vrhunac neumorno tvrdoglavog politikanstva koje se nameće i koje već tri decenije remeti spokoj ovdašnjeg života, kulture celokupnosti… Nema pitanja, dijaloga, odgovora ni odluke koja bi dodirnula ono najdublje u nama ponaosob, sudbinska pitanja su opet izostavljena. Sve se odvija po običaju, mimo nas, mimo našeg glasa, duboko ukorenjeno u trivijalnosti…

 

Comments (0) Posted to sinkretistička queer subkultura 06/04/2020 Edit

Ljubomir Đukić: a potom (se) budimo zajedno sluđeni...

Gledaš kako angažovano spavam u virtuelnoj sobi.
Dok hrčem ti si zaokupljen, zabavljen, izgrađen.
Od sutra menjamo uloge.
Nasmejani sa apatijom delićemo tišinu mraka...

 

 

SIMPLIFIKACIJA


(vidim te a ti mene...)

čudovišta nisu više ispod kreveta
proklamovana su u popularnom operativnom sistemu 
u obliku čoveka kontroliše
preko čudovišta gledaš slušaš privremeno
zamagljene figure
u pogonu poslušni rob ne koristi svoju inteligenciju
prisiljen na trendove
prevaren etiketama...

želim da se vrati nekontrolisan
skladan logičan stari način života
možda ga osposobim pokrenem
mirnoćom spokojstva na obali Tise
odlučan svestan povod za povratak
samopouzdanja samovolje osobenosti
pojednostavljenim oblicima
kako sam učen na materijalnost prirode
sve je u neposrednoj blizini
beskonačno držeći na liniji horizonta
dostojanstveno iniciran od meandra reke 
do jaraša 
gledam u nebo
hodajući željezničkom prugom 
nastalom u vreme dvojne monarhije
posmatram iz više uglova 
prošlog veka milenijuma
panonsku oblast nagoveštavajući
dublje od površine rečnog mulja
osim ako se univerzum u međuvremenu nije
proširio...

 

DSC00038

 

 

Comments (0) Posted to sinkretistička queer subkultura 05/03/2020 Edit

Ljubomir Đukić: poklon stiže diskretno

zaboravi na jasne tragove
spusti pogled u znak pristanka
prilagođavanje je nametnuto
magloviti sumrak
iz jednog trenutka u drugi
donosiš odluku

živiš sa slikama
naočigled slika je
koliko hoćeš
realnih događaja:

golubovi gugutke
na krovu kuće
dok jedni guguću
drugi kenjaju

u kući prašnjave knjige police
oblikovane grede
stari drveni garderober
ako sam već jednom izašao
iz njega
ne želim da uđem
oh tu je 
izgleda kao meni draga
osoba
mislim da spava
svakodnevno smo
delili
tišinu
pazi i dalje je klizav 
pod kupatila…

ako budeš radio naporno
imaćeš puno
nepotrebnih stvari
ja sam ti jedna
od njih…

 Patrick Angus

 Patrick Angus (1953–1992) „Sanjari"

 

Comments (0) Posted to sinkretistička queer subkultura 04/14/2020 Edit

Ljubomir Đukić: nije to taj narcis

u bašti drugara cvetnog 
zanesenjaka
ovaj put zauzet narcisom 
opet cvetaju
ples na vetru žutih latica
pod apsorpcijom tiho reče 
„nije to taj narcis...“

 narcis

Comments (0) Posted to sinkretistička queer subkultura 04/08/2020 Edit

Ljubomir Đukić: Prozor

 

           Prozor služi za posmatranje, zapažanje, razmatranje... Dopire svetlost i jezivi, zastrašujuće upozoravajući zvučni signali... O situaciji bez jasnog kraja, piše mi Ivana : „Kad sam u stanu osećam kao da nigde nisam, ne postojim. Ohrabruje me to što mi se rađa sopstveno mišljenje i stav o vremenu i svetu koji nastaje. Raduje me da ima ljudi koji slično razmišljaju." Intimni proces, lični pokret pojedinca je ohrabrujući... Budno vreme služi za složeno formulisanje misli... Izolacija je čudna, teška, neočekivana, ali upućuje na beskrajnu maštu, u naletu preplitanje utopije, koja stvara nadu, uzbuđenje zbog nečeg u bliskoj budućnosti... Dodiri su apstraktni. Neodrediv, neizvestan, neplaniran vremenski okvir u kojem jesmo... Učimo se biti sami sa sobom. U početku je bilo teško poverovati da se ovo događa, a sad već smatramo da lično trebamo doprineti promeni odnosa prema dosadašnjem načinu života. Mislim da mnogima više neće biti život sveden na novac, pohlepu, mržnju, okretanje glave od problema. Na ličnom planu, na vreme sam počeo da razmišljam o levičarskim idejama tako da sam spremniji dočekao situaciju i mislim da lakše podnosim nedaće. Verujem da ćemo se međusobno podržavati i pomagati i kad ovo prođe. Prethodni život je iza nas, ovo je prilika za nov početak, sa novom energijom.

          Maštam o lepom večernjem izlasku, dugoj šetnji, koncertu, cuganju piva negde u prirodi, o bazenu i teretani, voziti bicikl i nekom radnom mestu.
I na kraju, postajemo neprikosnoveni, bez fizičkog kontakta, svakodnevna komunikacija funkcioniše na osnovu interneta ...

          Jesam za fizičko rastojanje. Nisam za „socijalnu distancu" - misli i osećanja o dragim ljudima...

 

Edinburgh, Scotland. Artist: N/A

 Autor uličnog grafita: N/A

 

 

 

Comments (0) Posted to sinkretistička queer subkultura 04/05/2020 Edit

Ljubomir Đukić: HODAM - NEPOMIČNO STOJIM

Za Mattiu

ako se slučajno sudarimo
diskretno izgrlimo osetimo dodir
prigušenih (o)sećanja
dodir famoznog straha
biće to krunski dokaz
za nas…
.........................
nije bilo toalet papira
pa sam dobio krofne
izgledale su tužno
prikrivao sam suze
prigušene strasti
misao pada po kaldrmi
zveči kao bicikl
ustanova zdravlja u parku
na otvorenom
ustanova smrti

ponekad viđen
više nisam nego što jesam
integrisan...
koliko dugo može da traje
na tren se učini da je san
raduje pobegla misao

uz socijalno distanciranje
nestade lista želja...
.......................................
oprez litice sidro
gnezdo i gost
to je moj prozor
hajde da pričamo 
dostojanstveno
pod prirodnom zaštitom
nemoćan sam...
žedan zraka sunca
u sumornom svetu..

Il-Duomo-(Milano, -Italy) travel sites Postcard Post ... - Amazon.com
razglednica iz Milana
 
 

Comments (0) Posted to sinkretistička queer subkultura 03/26/2020 Edit

1 2 3 ... 22 23 24  Sledeći»

Around hereCategories

Moji linkovi

Elektronske knjige

Feeds